Kaip pateikti 2% VMI darbuotojui?

1. Atsispausdinkite 2% formą
2. Formą rasite čia
3. Užpildykite reikiamus laukelius
4. Nuneškite užpildytą formą į artimiausią VMI skyrių

Kaip užpildyti 2% formą?

Pildykite tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nepildomas eilutes palikite tuščias.

1 – įrašykite savo asmens kodą
2 – įrašykite savo telefono numerį (+370…….)
3V – įrašykite savo vardą
3P – įrašykite savo pavardę
4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 – įrašykite pildymo metus. Mokestinio laikotarpio punkte rašoma praeitų mokestinio laikotarpio metai – 2017
6S –  laukelį pažymėkite X ženklu
E1 – nurodykite paramos gavėjo eilutės numerį – 2
E2 – įrašykite paramos gavėjo įmonės kodą: 192014985
E3 – įrašykite visą paramos gavėjo pavadinimą: LPF SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA
E4 – įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį: 2,00% (jei yra poreikis paramą skirti keliems paramos gavėjams tai mums galite skirti ir 1,00%)
E5 – įrašykite kiek metų norėsite skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio SOS vaikų kaimų draugijai. Laikotarpis gali būti iki 5-erių metų. Jei visus metus norite remti mūsų organizaciją įrašykite 2021, jei mažiau tai bet koks laikotrapis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 m.

Formos apačioje pasirašykite ir įrašykite savo vardą bei pavardę

Ačiū už Jūsų gerumą ir pagalbą SOS vaikų kaimo vaikams!