Tapti profesionaliu globėju ir likimo nuskriaustam vaikui atstoti tėtį bei mamą Lietuvoje – vis populiariau. Mūsų šalyje veikiantis „SOS vaikų kaimų“ socialinių globėjų skaičius per metus ženkliai išaugo – šiandien tokių šeimų yra jau 11.

Pasak organizacijos „SOS vaikų kaimai“ Lietuvoje vadovės Liudovikos Pakalkaitės, bendruomeninės globos šeimos modelis Lietuvoje dar formuojasi, o jos koncepcija yra labai artima krikščioniškoms vertybėms.

„Turėti šeimą kiekvienam vaikui, be abejonės, yra svarbiausia. Tai – daugybę kartų įrodyta įvairiausiais tyrimais. Todėl plėtojame socialinių globėjų tinklą, kuriuo naudodamiesi padedame rūpesčio, dėmesio, šilumos stoką išgyvenantiems įvairaus amžiaus vaikams iki jie galės patys savimi pasirūpinti“, – sako L. Pakalkaitė.

Užsienio šalyse ši apmokama profesija yra plačiai paplitusi. Praėjusių metų duomenimis, Didžiojoje Britanijoje socialinių institucijų prižiūrimų vaikų buvo beveik 70 tūkst. Iš jų net 75 proc. gyveno laikinųjų globėjų šeimose. Dauguma globėjų šią patirtį įvardijo kaip savo gyvenimo įprasminimą ir geru pavyzdį ateities kartoms, kaip galima su kitu dalintis savo meile, laiku ir dėmesiu.

Vaikui svarbu augti šeimos aplinkoje

Antrokas Julius (vardas pakeistas) jau mėnesį gyvena laikinųjų globėjų šeimoje. Berniukas, iki šiol turėjęs didelių mokymosi sunkumų, šiandien jau skaito pirmąją savo gyvenime knygą. Ar normalu, kad vaikas skaityti ima tik antroje klasėje?

Tokių ir panašių pavyzdžių, aiškiai parodančių, kaip kiekvieno vaiko savijautai, raidai bei požiūriui į save ir pasaulį svarbu augti šeimos aplinkoje, „SOS vaikų kaimų“ darbuotojai turi daugybę. Tėvų palikti ar jų neprižiūrėti vaikai vėl imti pasitikėti savimi ir juos supančiu pasauliu, pasijusti iš tiesų saugūs gali tik į tikrą šeimą kuo panašesnėje aplinkoje, kurioje turėtų aiškų savo vaidmenį, sulauktų dėmesio, rūpesčio ir šilumos.

Nuolat ieško profesionalių globėjų

Socialiniu globėju gali tapti kiekviena šeima ar fizinis asmuo, kurie yra motyvuoti rūpintis savo tėvų globos netekusiais vaikais ir atitinka Civilinio kodekso keliamus reikalavimus globėjui. Apsispręsti tapti globėju ir įgyti žinių padeda specializuota įtėviams ir globėjams skirta mokymo programa. Kol kas jos rengiamos Vilniuje ir Varėnoje.

„Rengiame specialius kursus, kurie padeda potencialiems globėjams apsispręsti jais tapti. Mums svarbiausi yra vaiko interesai, todėl su būsimaisiais globėjais pradedame bendradarbiauti dar tame etape, kai dvejones keičia entuziazmas, pirminį pasitikėjimą – dvejonės. Kuriame ryšius, kurie vėliau padeda žinoti, kaip sekasi mūsų globėjų šeimoms ir jose augantiems globojamiems vaikams“, – pasakoja L. Pakalkaitė.

Socialinis globėjas į savo šeimą gali priimti ne daugiau nei tris vaikus ir rūpintis jais iki 12 mėnesių. Tai laikas, kai gali kilti įvairiausių situacijų globojamam vaikui ir priimančiai šeimai. Tačiau, kaip pasakoja SOS socialiniais globėjais tapusios šeimos, padeda žinojimas, kad visuomet galima kreiptis patarimų, pasitelkti socialinius darbuotojus, psichologus, pedagogus.

Naują socialinių globėjų grupę „SOS vaikų kaimai“ formuos nuo vasario mėn. Visus norinčius jais tapti organizacija kviečia registruotis iki sausio 10 d. el. paštu: noriugloboti@sos-org.lt