LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija ir Latvijos SOS vaikų kaimų asociacija vykdo projektą „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“, skirta gerinti socialinės pagalbos paslaugų teikimo efektyvumą ir prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms, stiprinant jų gebėjimą apsaugoti ir tinkamai pasirūpinti pažeidžiamais vaikais. Projekto tikslas – gerinti globėjų ir įtėvių globojamų vaikų, kurie patiria elgesio, emocijų ir raidos sunkumus, socialinę integraciją. Toks projekto tikslas numatytas pagal Europos regioninės plėtros fondo 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą, 3 prioritetą, skirta prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės regionų plėtros, taip didinant konkurencinį pranašumą bei siekti, kad regionas taptų patrauklus gyventi, dirbti ir lankytis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. Projektui skirtas ERDF finansavimas – 195 015,01 Eurų.

Tikslinė projekto grupė – globėjai ir įtėviai, kurie turi galimybę gauti nemokamas specialistų konsultacijas, dalyvauti mokymuose, patirties mainų išvykose bei kitą. Veiklos skirtos ir savivaldybių atstovams, kitų sričių specialistams. Projekto pabaigoje bus parengtos metodinės rekomendacijos 3 kalbomis (LT, LV, EN) dėl socialinės pagalbos paslaugų teikimo, prieinamumo, efektyvumo globėjų, įtėvių šeimoms.

Projektas įgyvendinamas Lietuvoje ir Latvijoje, Lietuvoje jis vykdomas Šiaulių apskrityje (Šiaulių mieste, Šiaulių rajone, Pakruojo savivaldybėje). Yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių rajono savivaldybe, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru, paslaugas projekte teikiančiais specialistais. Projektui Latvijoje vadovauja Ilze Bumbiere, Lietuvoje – Olga Iljina.

Įvykę projekto renginiai:

  1. 2018.07.26 Projekto „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“ atidarymo renginys Šiauliuose.
  2. 2018.08.23 Projekto „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“ savivaldybių atstovų ir SOS vaikų kaimų asociacijos darbuotojų iš Latvijos patirties mainų renginys Vilniuje.
  3. 2018.09.27 Projekto „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“ SOS vaikų kaimų asociacijos darbuotojų ir 40 globėjų, įtėvių šeimų iš Latvijos patirties mainų renginys Šiauliuose, aplankant gražiausias lankytinas vietas.

 

Daugiau informacijos apie projektą, projekte teikiamas paslaugas gali suteikti projekto atvejo vadybininkė Roberta Augienė.

Tel. 8 608 46637, el. paštas Roberta.augiene@sos-org.lt

 

Projekto partnerių internetinis puslapis: www.sosbernuciemati.lv