SOS draugų klubo nariai – neabejingi Lietuvos vaikų ateičiai!

Dėkojame SOS draugų klubo nariams, kurie 2019 m. investavo į Lietuvos vaikų ateitį. Jūsų suaukoti pinigai buvo skirti vaikų lavinimui ir emocinei pagalbai: pasirinktiems būreliams, dailės terapijoms, specialistų konsultacijoms, vasaros stovykloms, kaniterapijos užsiėmimams. Taip pat buvo apmokėtos profesionalių pedagogų konsultacijos, padėjusios vaikams pasivyti bendraklasius ir nebijoti eiti į mokyklą.

Likimo nuskriaustiems vaikams labai reikalingi jų gyvenimo angelai, kurie savo gerumu pakelia link dangaus ir leidžia patikėti stebuklais.

Daugiau apie drauge nuveiktus darbus kviečiame skaityti čia: SOS draugų klubo ataskaita 2019

  

SOS DRAUGŲ KLUBAS:  

8 647 04737

draugu-klubas@sos-org.lt 

www.sos-vaikukaimai.lt