Pasiruošimas palydimajai globai – vaiko teisių apsaugos sistema skirta specialistams ir jaunimui

Projekto koordinatorius:
SOS vaikų kaimai (SOS Kinderdorf International)
Įgyvendinantieji partneriai:
SOS vaikų kaimų nacionalinės asociacijos Ispanijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Italijoje ir Kroatijoje kartu su nacionaliniais partneriais (žr. kitą puslapio pusę) ir CELCIS.
Asocijuotas partneris ES lygiu:
„Eurochild“
Finansavimas:
Projektą bendrai finansuoja Europos Komisija ir SOS vaikų kaimai.

KODĖL VYKDOME ŠĮ PROJEKTĄ?

SOS vaikų kaimai ėmėsi įvairių iniciatyvų, kad geriau suprastų, su kokias iššūkiais susiduria globą paliekantys jaunuoliai, ir veiksnius, kurie gali padėti jiems sėkmingai pereiti į savarankišką gyvenimą. Jaunimo globos projektas „Peer Research Project“, finansuotas Europos Komisijos (2011-2012 m.), atskleidė, kad viena didžiausių globą paliekančio jaunimo problemų yra nepakankamas pasirengimas savarankiškam gyvenimui, o tai gali turėti neigiamos įtakos jų darbo rezultatams, kaip skelbia neseniai atlikti SOS vaikų kaimų ir Londono universiteto koledžo tyrimai.

Remiantis skirtingų šalių partnerių pateiktais duomenimis, priežiūros specialistai geba užtikrinti  pagrindinius jaunuolių poreikius, tačiau ne visada turi reikiamų žinių ir metodų, kurie padėtų jiems  pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Taip pat trūksta kokybiškų gairių, kurios užtikrintų, kad perėjimas į savarankišką gyvenimą būtų sklandus. Penkiose šalyse partnerėse vykdytas poreikių tyrimas parodė, kad prastai pasirengusiam globą palikti jaunimui kyla didelis pavojus patirti socialinę atskirtį.

Projekto pagrindinis tikslas

 • Remiantis 5-iose ES šalyse surinktais duomenimis, globą paliekančiam jaunimui sukurti priemonių sistemą, ugdymo metodiką ir vadovą, siekiant užtikrinti jaunuolių teises bei parengti juos tvariam ir savarankiškam gyvenimui.
 • Parengti 11 patyrusių instruktorių (5-iose ES šalyse), kurie galės apmokyti kitus specialistus, siekiant užtikrinti jaunuolių teises palydimosios globos srityje
 • 5-iose ES šalyse surengti nacionalinius mokymus 400-ams globos priežiūros specialistų.
 • Sukurti nacionalinės politikos gaires ir išsamią perėjimo iš globos į savarankišką gyvenimą sistemą.

KAIP TO PASIEKTI?

Gebėjimų ugdymas 
Mokyti priežiūros specialistus savo darbe laikytis teisingo požiūrio į vaiko teises, kai vaikas ruošiamas palikti globą.

Platesnis informavimas ir propagavimas
Kartu su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis vaikų apsaugos srityje plačiai kalbėti apie būtinybę taikyti tokius mokymus ilgą laiką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

ATSAKOMYBĖ

Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje yra nacionalinis priežiūros komitetas, kuris atsakingas už projekto įgyvendinimą ir rūpinasi jos tvaraus veiksmingumo nacionaliniu lygmeniu užtikrinimu nuo 2018-ųjų metų. Priežiūros komiteto nariai teikia siūlymus, kaip galima tobulinti patį projektą. Šią darbo grupę sudaro atstovai iš įvairių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų:

 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija – jaunimo reikalų skyrius;
 • VšĮ „Actio Catholica Patria“;
 • Kazimiero Simonavičiaus Universitetas;

 

JAUNIMO INDĖLIS

Jaunimo indėlis yra pagrindinė ir neatsiejama visos projekto veiklos dalis. Visose penkiose projekte dalyvaujančiose šalyse suburtos nacionalinės jaunimo grupės (esantys ir buvę globos sistemos auklėtiniai). Du jaunuoliai iš kiekvienos nacionalinės jaunimo ekspertų grupės yra ir tarptautinės jaunųjų ekspertų grupės nariai. Lietuvos jaunimo ekspertų grupės veikloje dalyvauja 11 jaunuolių iš įvairių globos įstaigų ir organizacijų:

 • VšĮ Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vaikų laikinos globos namai;
 • VšĮ „Actio Catholica Patria“ (Kaunas);
 • Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai;
 • VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas ir Jaunimo namai.

 

TARPTAUTINIAI PROJEKTO PARTNERIAI

CELCIS (Škotijos vaikų globos tyrimų centras), moksliniai ekspertai vaikų teisių, vaikų apsaugos ir globos nutraukimo srityse. Jie kuria globą paliekančiam jaunimui skirtą priemonių sistemą, taip pat ugdymo vadovą, metodiką ir rengia medžiagą. Be to, jie atsakingi už instruktorių apmokymą bei tarptautiniu lygiu konsultuoja projekte dalyvaujančius jaunuolius.

Planuojamų mokymų vietos bei datos

Vilnius

2018 m. sausio 17-19 d. ir vasario 21-23 d.

Registracija vyksta iki 2017 m. gruodžio 22 d.

Kaunas*

2018 m. vasario 7-9 d. ir kovo 7-9 d.

Registracija vyksta iki 2018 m. sausio 12 d.

Šiauliai

2018 m. kovo 28-30 d. ir balandžio 25-27 d.

 

Registracija vyksta iki 2018 m.  kovo 2 d.

Klaipėda

2018 m. gegužės 2-4 d. ir gegužės 30 d.- birželio 1 d.

 

Registracija vyksta iki 2018 m. balandžio 9 d.

*Prie Kauno grupės kviečiami prisijungti Alytaus miesto bei Varėnos r. atstovai

Daugiau informacijos apie projektą galite gauti susisiekę su projekto koordinatore Božena Narkun bozena.narkun@sos-org.lt

Finansuota pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą. Turinys priklauso išskirtinai SOS vaikų kaimai ir jokiu būdu negali būti naudojamas Europos Komisijos nuomonei atspindėti.