Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga, ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu organizacijoje SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu į organizacijos duomenų apsaugos pareigūną Ausrine.Grigaliunaite@sos-org.lt.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką rasite čia: DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA (PDF)