Apie mus

Mūsų kasdienio darbo tikslas – laimingi vaikai, augantys visavertėse šeimose. Esame išskirtinė organizacija, prisiimanti visą atsakomybę rūpintis vaiku nuo gimimo iki savarankiško gyvenimo pradžios.

Esame vaikų užtarėjai, todėl siekiame, kad Lietuvoje ir visame pasaulyje būtų paisoma vaikų teisių. Vadovaujamės „Alternatyvios vaikų globos gairėmis“ ir Jungtinių Tautų vaikų teisių konvencija, todėl įsipareigojame rūpintis visais vaikais, bet ypatingą dėmesį skiriame tiems, kurių gerovei iškyla pavojus.

Esame socialiai atsakinga organizacija, neliekanti abejinga didžiausioms šiuolaikinio pasaulio problemoms - vartotojiškumui ir taršai. Reaguodami į tai, kad pasaulyje nuolat išmetami dideli maisto bei vartojimo prekių kiekiai, diegiame atsakingo vartojimo kultūrą: kokybiškiems daiktams, rūbams randame naujus namus paslaugų gavėjų šeimose, nešvaistome maisto, įtraukiame darbuotojus į tvarumo iniciatyvas.

Veikdami laikomės skaidrumo principų. Tai – neatskiriama mūsų organizacijos kultūros dalis. Atvirai dalinamės savo veiklos metodika ir rezultatais, nes pasitikėjimas – tai mūsų ryšio su rėmėjais ir partneriais pamatas.

„SOS vaikų kaimų“ strategija iki 2027 metų:
Užtikrinti programų, darbuotojų, partnerysčių lyderystę, kuri būtų paremta skaitmeninėmis priemonėmis bei pagrįsta organizacine kultūra, skatinančia kiekvieną vaiką ir jaunuolį tapti stipresniu ir turinčiu saugius namus.

PAGRINDINIAI 5 PRIORITETAI:
•Vystyti programas, užtikrinant jų kokybę ir aktualumą skirtingose vietovėse;
•Stiprinat organizacijos kultūrą bei lyderystę, ugdyti aukštų kompetencijų vadovų ir darbuotojų komandą;
•Stiprinti socialinio darbuotojo bei darbdavio įvaizdį;
•Įsisavinti skaitmenizaciją;
•Stiprinti organizacijos tvarumą.

Apie mus nuotrauka
 • Pareiga
 • Drąsa
 • Atskaitomybė
 • Pasitikėjimas
 • Pareiga
 • Dirbame tam, kad kiekvienas vaikas ir jaunuolis galėtų saugiai augti bei kurti ateitį mylinčioje šeimoje. Puoselėjame ilgalaikius ryšius su vaikais, jaunuoliais, šeimomis, rėmėjais ir bendruomenėmis, kurių dalis esame. Priimdami ilgalaikius įsipareigojimus padedame partneriams įprasminti savo veiklą.

 • Drąsa
 • Priimame naujoves, mokomės, atrandame, pritaikome bei diegiame inovatyvias paslaugas jų gavėjams. Atsižvelgdami į geriausius paslaugų gavėjų interesus, įgyvendiname tvarius pokyčius visuomenėje.

 • Atskaitomybė
 • Išmintingai, pagarbiai ir atsakingai naudojame visas mums suteiktas lėšas bei turimus išteklius. Nuo 1949 metų dirbame taip, kad gautume ir išlaikytume bendruomenių, rėmėjų, valstybinių organizacijų ir kitų mūsų misiją remiančių partnerių pasitikėjimą.

 • Pasitikėjimas
 • Kurdami ilgalaikius ryšius su organizacijos paslaugų gavėjais, rėmėjais, partneriais ir bendruomenėmis, prisiimame atsakomybę ir vykdome įsipareigojimus kartu.

  Kaip mes augame?

  2016

  Pirmieji profesionalūs globėjai Lietuvoje

  2006

  Šeimų stiprinimo pradžia

  2001

  Jaunimo namų įkūrimas

  1995

  SOS vaikų kaimas Lietuvoje

  1993

  Pirmosios SOS mamos Lietuvoje

  1949

  Austrijoje įkurti SOS vaikų kaimai

  iliustracija

  Padaliniai

  Lietuvos žemėlapio iliustracija
  Vilnius
  Varėna
  Alytus
  Pivašiūnai
  Šiauliai
  Klaipėdos regionas

  Vilnius

  • Globos centras (Ozo g. 37)
  • Šeimos krizių centras „Viena stotelė“ (Nadruvos g. 13)
  • Jaunimo namai (Šaltūnų g. 22)
  • Šeimų stiprinimo paslauga (Saltoniškių g. 10A)
  • Vaikų dienos centras (Skroblų g. 15-115 b)
  • Nuolatinė globa (Ozo g. 37)

  Varėna

  • Šeimų stiprinimo paslauga (Aušros g. 15)

  Alytus

  • Vaikų dienos centras (Daugų g. 7)

  Pivašiūnai

  • Vaikų dienos centras (Mokyklos g. 3)

  Šiauliai

  • Šeimų stiprinimo paslauga (Žemaitės g. 83A)
  • Vaikų dienos centras (Radviliškio g. 82B)
  • Bendruomeniniai globos namai (J. Šliūpo g. 31B)

  Klaipėdos regionas

  • Laikinoji globa
  • Karklės SOS vaikų poilsiavietė (Placio g. 46, Karklės k., Klaipėdos r.)
  Kontaktai

  Valdyba

  Eugenija
  Sutkienė
  Valdybos Pirmininkė
  Gintautas
  Savarauskas
  Valdybos Narys
  Daiva
  Lialytė
  Valdybos Narė
  Alo
  Tammsalu
  Valdybos Narys
  Elzbieta Marzenna
  Krajnik-Janczur
  Valdybos Narė
  Eugenija
  Sutkienė
  Valdybos Pirmininkė
  Gintautas
  Savarauskas
  Valdybos Narys
  Daiva
  Lialytė
  Valdybos Narė
  Alo
  Tammsalu
  Valdybos Narys
  Elzbieta Marzenna
  Krajnik-Janczur
  Valdybos Narė

  Grąžinkime vaikams vaikystę

  Tapkite šviesesnės vaikų ateities dalimi paremdami mūsų veiklą pasirinkta suma:

  Noriu padėti