2019 m. birželio 12 d. LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos“ padalinyje Šiauliuose lankėsi Latvijos SOS vaikų kaimų asociacijos Globos centro darbuotojai, Bauskės Socialinio paslaugų departamento vadovė, Iecavos savivaldybės našlaičių ir globos teismo direktorė,

Susitikimo metu Šiaulių apskrities VTAS patarėjos Šiaulių rajone patarėja  Editos Pleškaitė, Lietuvos vaiko teisių apsaugos pertvarka, pokyčius susijusius su laikinąją globa, įvaikinimo ir globos procedūras Lietuvoje. 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ilma Geležėlienė pristatė Globos centro funkcijas, pasidalino gerąją bendradarbiavimo teikiant paslaugas globėjams su SOS vaikų kaimais patirtimi, iššūkiais su kuriais susiduria organizuojant paslaugas globėjams.

Tarptautinis susitikimas organizuotas, LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija ir Latvijos SOS vaikų kaimų asociacijai įgyvendinant projektą „Nr. LLI 405/ Lat–Lit SOS FGA“, skirtą gerinti socialinės paramos paslaugų teikimą ir jų prieinamumą globėjų, įtėvių šeimoms (projektas remiamas pagal Europos regioninės plėtros fondo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos (3 programos prioritetas, skirtas socialinei įtraukčiai didinti).
Tikslinė grupė – globėjai ir įtėviai, kurie galės gauti nemokamas specialistų konsultacijas, dalyvauti mokymuose, patirties mainų išvykose. Veiklos bus skirtos ir savivaldybių atstovams, kitų sričių specialistams. Projekto pabaigoje bus parengtos metodinės rekomendacijos 3 kalbomis (LT, LV, EN) dėl socialinės paramos paslaugų teikimo, prieinamumo, efektyvumo globėjų, įtėvių šeimoms.

Šiaulių regione projektas yra įgyvendinamas kartu su Šiaulių ir Pakruojo rajono savivaldybėmis.

Susitikimą organizavo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Šiaurės vakarų programos vadovė Jurgita Joniškienė ir atvejo vadybininkė Roberta Augienė.

Any publication containing opinion must include the following disclaimer, stating that the European Union is not responsible for the information provided: “This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of LPF “SOS vaikų kaimų Leetuvje draugija” and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union”.