Laiku suteikta pagalba padeda globėjams įvertinti vaikų poreikius

Laiku suteikta pagalba padeda globėjams įvertinti vaikų poreikius iliustracija

Globėja – vaikų močiutė, gyvena kaimelyje , kuriame nėra nei mokyklos nei darželio. Globoja 3 anūkus. 5, 3 ir 12 metų vaikus. Močiutei sunku įvertinti vaikų poreikius, jai sunku suprasti, kad 5 ir 3 metų vaikams svarbu patekinti ne tik fiziologinius poreikius, tokius kaip pavalgyti, pažaisti ir turėti namus. Tokiems vaikams taip pat svarbu ugdyti ir lavinti socialinius, bendravimo įgūdžius, svarbu lankyti darželį, išmokti kurti santykį, tiek su bendraamžiais tiek su suaugusiais. 5 metų berniukas nemokėjo ištarti nei vieno garso, nemokėjo kalbėti, vengė svetimų žmonių, visko bijojo. Trimetė mergaitė buvo drąsesnė, tačiau nemokėjo ištarti nei žodžio, jos burnoje nuolat buvo čiulptukas. Mergaitei galimai dėl nuolatinio čiulptuko naudojimo sulėtėjo kalbos raida. Globėja buvo griežtai nusistačius prieš darželio lankymą, nesuprato, o galbūt buvo sunku pripažinti, kad vaikai turi sunkumų ir juos nedelsiant reikia spręsti. Ji kartojo, kad jos vaikai yra sveiki, „išaugs“. Globėjai buvo teikiama psichologo, socialinio darbuotojo pagalba, siekiant padėti globėjai suvokti vaikų poreikius. Tuo tarpu pas vaikus atvykdavo logopedas ir spec. pedagogas. Šių specialistų dėka po 6 mėn. intensyvaus darbo penkiametis berniukas buvo įvertintas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurioje buvo nustatyti spec. dideli poreikiai. Globėjai atsivėrė akys, jog jos berniukui reikia skubios ir koordinuotos pagalbos. Globėjo sutiko, jog abiem vaikams yra svarbu dirbti ne tik su atvykstančiais specialistais, bet ir pradėti vaikus leisti į darželį. Trimetė mergaitė buvo atpratinta nuo čiulptuko. Globėja jaučiasi dėkinga supratusi, jog vaikai tobulėja, išmoksta naujų dalykų darželyje, yra laimingi.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Grąžinkime vaikams vaikystę

Tapkite šviesesnės ateities dalimi – padėkite mums grąžinti vaikams šeimą ir vaikystę paremdami SOS vaikus pasirinkta suma.

Noriu Padėti