Pagalbos paslaugų teikimo rekomendacijos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams

Projektas Nr. LLI-405 / Lat-Lit SOS FGA
Pagalbos paslaugų teikimo rekomendacijos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams iliustracija

Projektas „Globėjų ir įtėvių socialinės paramos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas siekiant sustiprinti jų galimybes apsaugoti ir auklėti pažeidžiamus vaikus“

Nr. LLI-405 / Lat-Lit SOS FGA

Kvietimas projektui: antras kvietimas 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai

Projekto partneriai: SOS Vaikų kaimų organizacija Latvijoje ir SOS Vaikų kaimų organizacija Lietuvoje.

Projekto trukmė: 01.06.2018 – 31.12.2019

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – 229 429,00 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 015,00 Eur.

Projektu siekiama geresnės socialiai remtinų ir pažeidžiamų vaikų, turinčių elgesio, emocinių ir raidos problemų, globėjų, įtėvių ir įtėvių socialinės įtraukties. Tiesioginiai paramos gavėjai ~ 200 esamų ir galimų globėjų ir įtėvių šeimų, gyvenančių 5 savivaldybėse – Bauskėje, Rundalėje, Iecavoje, Vecumniekuose ir Šauliuose iš dviejų kaimyninių regionų: Žemgalės (LV) ir Šaulių (LT).

Grąžinkime vaikams vaikystę

Tapkite šviesesnės ateities dalimi – padėkite mums grąžinti vaikams šeimą ir vaikystę paremdami SOS vaikus pasirinkta suma.

Noriu Padėti