Socialiai atsakingas verslas keičia vaikų gyvenimus

Socialiai atsakingas verslas keičia vaikų gyvenimus iliustracija

SOS vaikų kaimai globoja daugiau nei 1000 paliktų vaikų Lietuvoje. Vieni vaikai yra globojami SOS mamų, kiti dar gyvena su biologiniais tėvais. Tačiau tam, kad jie galėtų likti kartu – tiek vaikams, tiek jų tėvams labai reikalinga visokeriopa pagalba. Jau 30 metų Lietuvoje, o pasaulyje net 70 metų kasdien kovojame už paliktų vaikų teises teismuose, mokykloje ir gyvenime.

Esame ne pelno siekiantis fondas

Visi vaikai, kurie pateko į SOS vaikų kaimą, yra išgyvenę daug trauminių įvykių: psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, alkį, apleistumą, netektis. Šie veiksniai įvardijami kaip vystymosi traumos, paliekančios gilias ir skaudžias pasekmes. Vaikams atsigauti po patirtų negandų reikalinga ne vienerių metų specialistų, psichologų, logopedų, pedagogų ir medikų pagalba – tai ilgas, daug pastangų bei finansinių išteklių reikalaujantis procesas. Todėl visas surinktas lėšas mes tiesiogiai panaudojame vaikų gerbūvio užtikrinimui.

Tapkite mūsų draugu

Prisijunkite prie SOS draugų klubo VERLUI ir nutieskite kelią į gražią vaikų ateitį! Sudarę periodinio mokėjimo (ar vienkartinio metinio apmokėjimo pasirinktinai) sutartį, Jūs kiekvieną mėnesį tiesiogiai padėsite vaikams – visa parama bus skirta tik vaikų poreikiams. Esame skaidri
organizacija, todėl kas tris mėnesius siųsime veiklos ir finansines atsakaitas, kad matytumėte, kur tiesiogiai buvo panaudotos Jūsų paaukotos lėšos.

Specialistų pagalba vienam vaikui per metus kainuoja:

  • psichologo konsultacijos – 2100 €
  • terapija su šunimis – 1400 €
  • dailės terapija – 1400 €
  • logopedo konsultacijos – 960 €
  • pedagogų konsultacijos – 800 €

Išsamų Verslo klubo pasiūlymą rasite ČIA.

Grąžinkime vaikams vaikystę

Tapkite šviesesnės ateities dalimi – padėkite mums grąžinti vaikams šeimą ir vaikystę paremdami SOS vaikus pasirinkta suma.

Noriu Padėti