Sos vaikų kaimai • Pinigų grąžinimo politika

Pinigų grąžinimo politika

SOS vaikų kaimų nuolatinės paramos pinigų grąžinimo politika

Nuolatinė parama gaunama sudarius periodinio mokėjimo sutartį banko padalinyje, užpildžius popierinę anketą arba internetinėje svetainėje www.sos-vaikukaimai.lt.
Visai šiais būdais sudaryta nuolatinio aukotojo periodinio mokėjimo sutartis skirti mėnesinę paramą SOS vaikų kaimo vaikams gali būti bet kada nutraukta pasikeitus Jūsų planams ir prioritetams. Esant svariai priežasčiai paskutinio mėnesio auka gali būti grąžinta.

Kaip susigrąžinti periodinio mokėjimo įmoką?

Norint susigrąžinti paskutinio mėnesio auką SOS vaikų kaimams, prašome atsiųsti laisvos formos prašymą nurodant aukos grąžinimo priežastį ir prisegti banko mokėjimo išrašą su aukojama suma nurodytais kontaktais: draugu-klubas@sos-org.lt