SOS vaikų kaimų nuolatinės paramos pinigų grąžinimo politika

SOS vaikų kaimų nuolatinės paramos pinigų grąžinimo politika

Nuolatinė parama gaunama sudarius periodinio mokėjimo sutartį banko padalinyje, užpildžius popierinę anketą arba internetinėje svetainėje www.sos-vaikukaimai.lt.
Visai šiais būdais sudaryta nuolatinio aukotojo periodinio mokėjimo sutartis skirti mėnesinę paramą SOS vaikų kaimo vaikams gali būti bet kada nutraukta ir esant poreikiui grąžinti pinigai.
Aukotus pinigus galima susigrąžinti nenurodant  aukos grąžinimo priežasties.

Kaip susigrąžinti periodinio mokėjimo paramą?
Norint susigrąžinti SOS vaikų kaimams skirtą periodinio mokėjimo paramą tai galite padaryti susisiekus nurodytais kontaktais: info@sos-org.lt, tel.: 8 5 270 5091

Kokius dokumentus reikia pateikti?
Parašius laisva forma prašymą ir  prisegant banko mokėjimo išrašą su aukojama suma ir aukojimo periodu.