Kompetencijų centras nuotrauka

Kompetencijų centras

Turėdami ilgametę patirtį 2020 m. įsteigėme SOS vaikų kaimų Kompetencijų centrą. Skaičiuodami trisdešimtuosius veiklos metus siekiame, kad mūsų organizacijai būtų svarbu ne tik nuosekliai ir kryptingai suteikti vaikui visą reikalingą psichosocialinę pagalbą, bet ir pasirūpinti jo aplinka.

MUMS SVARBU

Tik atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius, rasdami jiems tinkančius specialistus – psichologus, psichoterapeutus, psichiatrus, logopedus, specialiuosius pedagogus ir kt. – bei toliau kasdien stebėdami vaiko gyvenimo pokyčius galime tikėtis, kad jo psichologinis atsparumas stiprės, o patirtos traumos vis mažiau neigiamai veiks jo vystymąsi ir sėkmingą prisitaikymą visuomenėje.

Ne mažiau svarbu, kad vaikus supantys žmonės – darbuotojai – būtų orientuoti į kiekvieno vaiko individualią situaciją, bendradarbiautų tarpusavyje ir nuolat plėstų savo žinias apie vaiko psichosocialinę ir pažintinę raidą. Todėl investuojame į darbuotojų kompetencijų stiprinimą siekdami, kad jie kuo geriau gebėtų suprasti ir atliepti vaikų poreikius, atpažinti gilumines probleminio elgesio priežastis ir kartu su specialistų pagalba padėti vaikams geriau reguliuoti savo elgesį ir emocijas, atkurti ryšį ir tapti pilnaverčiais bendruomenių nariais.

MŪSŲ VEIKLA

  • Psichosocialinės pagalbos koordinavimas, užtikrinant paslaugų kokybę, nuoseklumą bei glaudų bendradarbiavimą su specialistais;
  • Organizacijos metodinės krypties vystymas ir taikymas praktikoje;
  • Darbuotojų kompetencijų stiprinimas psichikos sveikatos, vaiko raidos klausimais;
  • Metodinė pagalba darbuotojams, papildomų paslaugų poreikio vertinimas;
  • Vaiko apsaugos pažeidimų koordinavimas, prevencinių programų kūrimas, mokymų organizavimas.

Turite klausimų? Susisiekite

Šeimų istorijos:

Suteikiame vaikams individualią pagalbą!

Naujienos: