Multidimensinė šeimos terapijos (MDFT) programa

Multidimensinė šeimos terapijos (MDFT) programa

skirta padėti jūsų šeimai įveikti patiriamus iššūkius ir stiprinti tarpusavio santykius. MDFT terapija yra orientuota į visą šeimą, siekiant suprasti bei atliepti kiekvieno šeimos nario poreikius. MDFT specialistas siekia padėti įgyti naujų įžvalgų santykyje su paaugliu, partneriu/-e, šeima bei savimi. Susitikimų su MDFT specialistu metu ieškoma visiems šeimos nariams priimtinų bendradarbiavimo ir komunikacijos būdų, bandoma spręsti kylančius iššūkius konstruktyviai, stiprinant šeimos narių tarpusavio ryšius.

Dirbama su

Pagal MDFT programą dirbama su 11-17 m. amžiaus paaugliais, kurie nelanko mokyklos, pasižymi agresyviu elgesiu, konfliktišku bendravimu, vartoja įvairias psichoaktyvias medžiagas, yra linkę nusikalsti ar turi kitų elgesio  ir emocinių sunkumų.

Programa teikiama

Šiuo metu Lietuvoje MDFT programa teikiama Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose. MDFT komandą sudaro 23 specialistai – 6 koordinatoriai bei 17 terapeutų. Nuo MDFT programos taikymo Lietuvoje pradžios 118  šeimų sėkmingai padėta pasiekti reikšmingų jų elgesio pokyčių: sumažėjo paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimas, bėgimo iš namų atvejų, administracinių nusikaltimų, agresyvaus elgesio, savižalos atvejų, išaugo jaunuolių pasitikėjimas savimi, pagerėjo vaikų-tėvų tarpusavio ryšys, santykiai šeimoje, pagerėjo ugdymo įstaigų lankymas arba jos buvo pakeistos, atsirado nauji laisvalaikio užsiėmimai ir pan.

Programos pristatymas visuomenei

Per 2020-2023 m. laikotarpį, kai projekto įgyvendinimu ir plėtra rūpinosi Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (VVTAĮT), MDFT programa plačiai pristatyta visuomenei, specialistams, dirbantiems vaiko ir šeimos gerovės srityje. Įvykdyta MDFT viešinimo kampanija: suorganizuotos 3 konferencijos, publikuoti straipsniai, regioninės publikacijos, vaizdo klipai, MDFT komandos nariai dalino interviu radijui, televizijai ir įvairiems internetiniams portalams, nuolat organizuoti susitikimai su įvairių organizacijų atstovais, siekiant pristatyti MDFT pagalbos pobūdį ir aptarti bendradarbiavimo galimybes. MDFT terapeutai savo žinias gilino bei gerosios patirties sėmėsi užsienyje: buvo organizuojami mokomieji vizitai į Nyderlandus, Norvegiją bei Estiją. Vyko nuolatinės MDFT komandos supervizijos, Lietuvos bei užsienio partnerių bendri susitikimai.

Programą tęsia LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Nuo 2024-01-01 MDFT programos įgyvendinimą tęsia LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija. Įgyvendinant MDFT programos tęstinumą glaudžiai bendradarbiaujama su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentu. MDFT programos Lietuvoje įgyvendinimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Finansuoti nevyriausybinės organizacijos projektą, skirtą Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti.

Daugiau informacijos apie MDFT programą (anglų kalba): https://www.mdft.org/

Video medžiaga apie MDFT programą:  https://www.youtube.com/watch?v=8B7LpaLuQos&list=PLXKaIKyT3thbM2LwJms_7elEFMxkN9I9E

Šeimų istorijos:

Daugiau informacijos apie MDFT programą (anglų kalba)

Naujienos: