Padedame šeimai nuotrauka

Padedame šeimai

Kasdien dirbame su daugiau nei 560 sunkumus patiriančių šeimų, kuriose auga daugiau nei 780 vaikų. Pagrindinis mūsų tikslas – kad visi vaikai augtų mylimi, saugūs ir aprūpinti savo šeimose.

Šeimų stiprinimo programos

 • mūsų specialistai kasdien dirba su daugiau nei 560 sunkumus patiriančių šeimų, kuriose auga 780 vaikų;
 • mūsų tikslas – kad visi vaikai augtų saugūs ir aprūpinti savo šeimose;
 • norėdami neprarasti vaikų, tėvai šeimų stiprinimo centruose mokosi vėl atsistoti ant kojų: įgauna naujų žinių, įgūdžių, reikalingų vaikų auginimui;
 • mūsų socialinio darbo komandos dirba Vilniuje, Šiauliuose ir Varėnoje;

 • atsiliepdami į kiekvienos šeimos poreikius aiškinamės, kodėl vaikui susidaro nesaugi aplinka ir kaip padėti tėvams tinkamai auginti savo vaikus;
 • įvardijame svarbiausias sprendžiamas problemas ir kuriame veiksmų planą;
 • pasitelkiame specialistus: teisininkus, psichologus, priklausomybės ligų gydytojus, terapeutus ar net verslininkus;
 • imdamiesi dirbti su šeima, įsipareigojame ilgalaikiams santykiams: mūsų specialistai konsultuoja, motyvuoja ir palydi šeimas.

Kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste

Nuo 2017 metų rudens Vilniaus SOS vaikų kaimas vykdo projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“.

 • Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.
 • Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba.
  Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt.
 • Šiuo metu mūsų organizacijoje vykdomos paslaugos:
  pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai;
  grupinės konsultacijos paaugliams;
  šeimos konsultacijos (šeimoms, auginančioms specialiųjų poreikių turinčius vaikus).

Norėdami gauti šias NEMOKAMAS paslaugas, turite užpildyti projekto dalyvio apklausos anketą. Registruotis į mokymus ar individualias konsultacijas, užduoti rūpimus klausimus apie dalyvavimą projekte galima el. paštu vitalija.minakova@sos-org.lt arba tel. +370 601 97480

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“

ŠEIMOS KORTELĖS

 • Kas yra šeimos kortelė?
  Nuo 2019 metų rugsėjo gausios ir negalią turinčius vaikus, nepaisant jų amžiaus, prižiūrinčios šeimos gali pasinaudoti Šeimos kortele, kuri užtikrina nuolaidas partnerių suteikiamoms prekėms bei paslaugoms. Šeimos kortelė užtikrina specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas ar nuolaidas prekėms bei renginiams.
 • Kaip gauti kortelę?
  Teisė naudotis šeimos kortelės privilegijomis suteikiama ir šeimynoms. Norint gauti Šeimos kortelę, šeimynos dalyvis (steigėjas) turi pateikti rašytinį prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Jį galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD (Vivulskio g. 13, 03115 Vilnius, Lietuva).

Daugiau informacijos rasite ČIA

Susisiekite dėl pagalbos šeimai

Šeimų istorijos:

Padėkime šeimoms likti kartu!

Naujienos: