Padedame vaikui nuotrauka

Padedame vaikui

Kiekvienas vaikas – tai unikali asmenybė, kuriai siekiame sukurti savitą aplinką, tinkamą saugiai augti ir formuotis šeimoje, bendruomenėje bei visuomenėje.

Ilgalaikė globa

Šiuo metu turime 11 SOS šeimų, kurios gyvena tarp mūsų ir yra bendruomenės dalis. Kiekvienoje šeimoje auga 4-5 vaikai, turintys SOS mamą ir SOS tetą bei vadinantys vieni kitus broliais ir seserimis. Kiekviena SOS šeima turi savo butą ar namą, kuriame kasdien tvarkosi ir šeimininkauja visi kartu – kaip ir bet kuri kita šeima pasaulyje.

SOS mama kasdien gyvena su vaikais, juos globoja ir augina. Su globoje augančiais vaikais kasdien užsiima ir daugybė kitų specialistų – logopedai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Vaikai lanko darželį, mokyklą, tobulėja įvairiuose būreliuose.

Vilniuje SOS vaikų kaimas įsikūrė jau daugiau nei prieš du dešimtmečius – 1995-aisiais. Per šį laiką jame šeimyniškos meilės apsupti užaugo šimtai vaikų.

GLOBOS CENTRAS

Nuo 2017 m. sausio mėnesio veikia „SOS Globos centras“, vykdantis budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, atranką (mokymus), vertinimą, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus ir Klaipėdos miestuose. Organizuojame laikinos globos priežiūros paslaugas budinčių globotojų šeimose, vertiname kokybę bei atstovaujame vaikų interesus.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Globos centras teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Globos centre vaikų laikinosios priežiūros/globos paslaugas teikia 13 budinčių globotojų.

„Globos centro“ pagrindiniai partneriai: VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“, VšĮ Psichologinių konsultacijų centras, VšĮ „Individualiosios psichologijos institutas“, VšĮ „Ne imti, bet duoti“.

Teikiamos paslaugos:

 • įvadiniai būsimų globotojų/globėjų/įtėvių mokymai, ugdant ir stiprinant jų socialinius ir buitinius įgūdžius, būtinus tinkamai vaiko priežiūrai užtikrinti. Informacija apie naujos grupės mokymus paskelbiama likus mėnesiui iki mokymų pradžios;
 • socialinės-psichologinės konsultacijos. Pagalba globotojų/globėjų/įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą;
 • esant poreikiui ir galimybei, teikiama savanorių, logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitų specialistų pagalba;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima (tėvais, broliais, seserimis), periodinių susitikimų organizavimas, vaiko ir jo globėjų/įtėvių interesų atstovavimas užtikrinant saugią susitikimų aplinką;
 • konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų, (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą;
 • grupinės diskusijos, skirtos šeimoms, globojančioms vaikus. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant geriau suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją bei kartu ieškant alternatyvių problemų sprendimo būdų. Informacija apie naujos grupės mokymus paskelbiama likus mėnesiui iki mokymų pradžios.
 • atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus, vertina globos kokybę;
 • individualios ar grupinės konsultacijos socialiniams darbuotojams, tęstiniai mokymai, savitarpio pagalbos grupės.

Naujas projektas – “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

VAIKŲ DIENOS CENTRAI

„SOS vaikų kaimų Lietuvoje“ organizacijos pirmasis vaikų dienos centras (toliau – VDC) pradėjo veikti 2009 m. Vilniuje. Vėliau įkurti dar trys: Alytuje, Pivašiūnuose ir Šiauliuose. Šiuose centruose teikiama NEMOKAMA pagalba sunkumus patiriantiems vaikams, ugdomi socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai: diegiami higienos, savitvarkos įpročiai, maisto ruošimo bei buities įgūdžių lavinimas, pagalba ruošiant pamokas.

VDC branduolį sudaro mokyklinio amžiaus vaikai: 7-18 metų. Po mokyklos beveik pusdienį vaikas leidžia laiką saugioje aplinkoje, kurioje gauna ne tik šilto maisto ir pagalbą namų darbų ruošoje, bet ir bendrauja su kitais vaikais, užsiima kūrybiškumą skatinančiomis veiklomis, mokosi socialinių įgūdžių. Čia vaikai yra apsupti rūpesčiu, dėmesiu bei meile, kurios, deja, ne visuomet sulaukia savo artimoje aplinkoje.

Vaikų dienos centrai glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklomis, savivaldybių atstovais.

Ką vaikai veikia šiuose centruose?

VDC yra vykdomos įvairios edukacinės veiklos – fizinio ir smulkiosios motorikos lavinimo, sveikatos ir sveikatingumo, prevencinės, intervencinės, terapinės temos ir veiklos, kūrybiškumo, saviraiškos lavinimas ir pan. Šis sąrašas nėra baigtinis, nes vaikai (individualiai arba grupėse) nuolat mokosi ko nors naujo, apjungia keletą veiklų vienu metu. Pavyzdžiui, lipdymas yra ir kūrybinė veikla, ir sensorinė-taktilinė, ir lavinanti smulkiąją motoriką. O štai stalo žaidimai skatina vaikus sulaukti savo eilės, laikytis taisyklių, bendradarbiauti, išlaikyti dėmesį.

Be kasdienių veiklų organizuojamos ekskursijos-išvykos, žygiai, stovyklos. Dalyvaujama miesto ir draugų-rėmėjų renginiuose, konkursuose – pavyzdžiui, piešinių.

Kaip vaikai patenka į dienos centrus?

 • Tėvai kreipiasi gavę specialisto rekomendacijas. Pavyzdžiui, vaiko gerovės komisijos, psichiatro, psichologo, vaiko raidos centro ar kt. specialistai dirbdami su vaiku ir šeima pamatė tokios paslaugos poreikį ir kažkur (pvz. vertinimo išvadose ar rekomendacijose) jį užrašė.
 • Su šeima dirbantis socialinis darbuotojas, mokyklos pedagogai ar kt .įstaigų specialistai mato poreikį ir pasiūlo ar rekomenduoja.
 • Kreipiasi lankančių ar lankiusių vaikų, šeimų draugai, pažįstami, giminės, kaimynystėje gyvenantys ir pan., kurie girdėjo teigiamų atsiliepimų apie mūsų veiklą.

Lankyti VDC gali kiekvienas. Norintieji turi užpildyti prašymą ir sulaukti sprendimo apie priėmimą arba nepriėmimą. Sprendžiama, ar šiuo metu yra vietos ir ar tikrai tam vaikui yra reikalinga tokia paslauga.

Kokia komanda dirba su vaikais?

VDC dirba socialiniai darbuotojai ir pedagogai. Pagal poreikį ir galimybes yra samdomi psichologai ir kt. specialistai. Visi darbuotojai privalo išmanyti vaiko psichologiją, vaiko raidos tarpsnius, prisirišimo teoriją, grupinio darbo ypatumus ir pan.
Komandoje dirba ir savanoriai, yra priimami studentai praktikantai. Vilniaus VDC veikloje dalyvauja ir savanoriai užsieniečiai, atvykstantys pagal Europos solidarumo korpuso programas.

Pagalba ne tik vaikui, bet ir šeimai

Nors VDC tiesioginis darbas yra su vaiku, nepamirštama ir šeima – konsultuojami tėvai vaikų auklėjimo klausimais, padedama surasti reikiamą pagalbą ir informaciją, pagal galimybes ir poreikį yra teikiama parama: dalinami maisto daviniai, higienos, mokyklinės priemonės, organizuojamos bendros vaikų ir tėvų veiklos.

KONTAKTAI

Reikalinga mūsų pagalba? Susisiekite!

Šeimų istorijos:

Suteikime vaikams galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą

Naujienos: