Sos vaikų kaimai • Padedame vaikui
Padedame vaikui nuotrauka

Padedame vaikui

Kiekvienas vaikas – tai unikali asmenybė, kuriai siekiame sukurti savitą aplinką, tinkamą saugiai augti ir formuotis šeimoje, bendruomenėje bei visuomenėje.

Ilgalaikė globa

SOS kaimas – tai 12 SOS šeimų, didelė ir vieninga bendruomenė. Kiekvienoje šeimoje auga 5-6 vaikai, turintys SOS mamą ir SOS tetą bei vadinantys vieni kitus broliais ir seserimis. Kiekviena SOS šeima turi savo namą, kuriame kasdien tvarkosi ir šeimininkauja visi kartu – kaip ir bet kuri kita šeima pasaulyje.

SOS mama kasdien gyvena su vaikais, juos globoja ir augina. Su kaime gyvenančiais vaikais kasdien užsiima ir daugybė kitų specialistų – logopedai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Vaikai lanko darželį, mokyklą, tobulėja įvairiuose būreliuose.

Vilniuje SOS vaikų kaimas įsikūrė jau daugiau nei prieš du dešimtmečius – 1995-aisiais. Per šį laiką jame šeimyniškos meilės apsupti užaugo šimtai vaikų.

GLOBOS CENTRAS

Nuo 2017 m. sausio mėnesio veikia „SOS Globos centras“, vykdantis budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, atranką (mokymus), vertinimą, konsultavimą ir pagalbos jiems teikimo paslaugas Vilniaus ir Klaipėdos miestuose. Organizuojame laikinos globos priežiūros paslaugas budinčių globotojų šeimose, vertiname kokybę bei atstovaujame vaikų interesus.

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Globos centras teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Vilniaus miesto globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Globos centre vaikų laikinosios priežiūros/globos paslaugas teikia 13 budinčių globotojų.

„Globos centro“ pagrindiniai partneriai: VšĮ Paramos vaikams centras, Vilniaus sportinės gimnastikos klubas „Skrydis“, VšĮ Psichologinių konsultacijų centras, VšĮ „Individualiosios psichologijos institutas“, VšĮ „Ne imti, bet duoti“.

Teikiamos paslaugos:

  • įvadiniai būsimų globotojų/globėjų/įtėvių mokymai, ugdant ir stiprinant jų socialinius ir buitinius įgūdžius, būtinus tinkamai vaiko priežiūrai užtikrinti. Informacija apie naujos grupės mokymus paskelbiama likus mėnesiui iki mokymų pradžios;
  • socialinės-psichologinės konsultacijos. Pagalba globotojų/globėjų/įtėvių šeimoms sukuriant ir palaikant saugius ir patvarius tarpasmeninius santykius, sprendžiant psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinant gebėjimą bendrauti, psichologinį atsparumą, vaikų saugumą;
  • esant poreikiui ir galimybei, teikiama savanorių, logopedų, specialaus pedagogo, teisininko ar kitų specialistų pagalba;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas užmezgant bei palaikant kontaktą su biologine vaiko šeima (tėvais, broliais, seserimis), periodinių susitikimų organizavimas, vaiko ir jo globėjų/įtėvių interesų atstovavimas užtikrinant saugią susitikimų aplinką;
  • konsultacijos, kaip spręsti šeimoje kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų, (vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo klausimais) sudarant pagalbos šeimai veiksmų planą;
  • grupinės diskusijos, skirtos šeimoms, globojančioms vaikus. Susitikimuose dalinamasi asmenine patirtimi apie buvusias ar esamas sunkias šeimynines aplinkybes, padedant geriau suprasti savo galimybes spręsti iškilusias problemas, naujai įvertinant situaciją bei kartu ieškant alternatyvių problemų sprendimo būdų. Informacija apie naujos grupės mokymus paskelbiama likus mėnesiui iki mokymų pradžios.
  • atestuoti GIMK programos mokytojai ruošia įtėvius ir globėjus, juos konsultuoja ir padeda spręsti iškilusias problemas, organizuoja susitikimus, vertina šeimas dėl galimybės priimti svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus, vertina globos kokybę;
  • individualios ar grupinės konsultacijos socialiniams darbuotojams, tęstiniai mokymai, savitarpio pagalbos grupės.

Reikalinga mūsų pagalba? Susisiekite!

Šeimų istorijos:

Suteikime vaikams galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą

Naujienos: