Viena stotelė nuotrauka

Viena stotelė

Viena stotelė – pirmasis Lietuvos šeimos krizių centras, visą reikalingą pagalbą šeimoms suteikiantis po vienu stogu. Centras siekia užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų šansą būti laimingoje ir mylinčioje šeimoje, taip pat kad šeimos galėtų oriai išgyventi bei įveikti gyvenimiškas krizes

„Vienos stotelės“ šeimos krizių centras

Krizių centras

Šeimos krizių centras „Viena stotelė“  NEMOKAMAI teikia visapusišką plataus spektro specialistų pagalbą.

Centro paskirtis – kompleksinė pagalba šeimai, esančiai krizinėje situacijoje, siekianti:

 • Atrasti tėvystės ryšį su vaiku;
 • Išspręsti santuokos sunkumus;
 • Atrasti tarpusavio santykius su esamu/buvusiu sutuoktiniu;
 • Užtikrinti vaikų saugumo ir meilės poreikį iširus santuokai;
 • Atsitiesti po artimo žmogaus netekties arba tinkamai pasiruošti artimo žmogaus išėjimui.

Centre savo paslaugas teikia:

 • Socialiniai atvejo vadybininkai;
 • Psichologai;
 • Mediatorius;
 • Porų psichologas;
 • Teisininkai;
 • Psichiatras;
 • Spec. pedagogas;
 • Priklausomybių specialistas.

Taip pat teikiame:

 • Tėvystės įgūdžių mokymus;
 • Darbo su kūnu ir judesio terapijos
  užsiėmimus;
 • Medicinos darbuotojų paskaitas.

Pagalba

Šiuo metu „Viena stotelė“ teikia pagalbą 50-iai šeimų.
Centro veikla įgyvendinama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis LT03-1-SADM-K01-
002

„VIENOS STOTELĖS“ ŠEIMOS CENTRO DARBO VALANDOS:

 • I–IV 9.00–17.00 VAL.
 • V 9.00–15.45 VAL.
 • TEL. PASITEIRAVIMUI .: +370 600 96519
 • TEL. REGISTRACIJAI PASLAUGOMS: +370 600 96519
 • EL. P. BOZENA.NARKUN@SOS-ORG.LT
 • ADRESAS: NADRUVOS G. 13, VILNIUS

Projekto vykdytojas

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Įgyvendinantieji partneriai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Finansavimas

Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis      LT03-1-SADM-K01-002

Projekto vertė: 1 000 000 eur.

Projekto pradžia: 2022-01-24

Projekto pabaiga: 2024-04-30

Numatoma paslaugų teikimo pradžia: 2022-07

Projekto trukmė: 28 mėn.

KĄ NORIME PASIEKTI?

Užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę gyventi laimingoje ir mylinčioje šeimoje. Padėti šeimoms oriai išgyventi bei įveikti gyvenimiškas krizes.

KAIP TO PASIEKTI?

Kompleksinių paslaugų šeimoms teikimas

Projekto tikslas įkurti „Vienos stotelės“ centrą Nadruvos g. 13, Vilniuje, kuriame krizėje atsidūrusiems vaikams ir jų šeimoms būtų teikiamos aukštos kokybės socialinės kompleksinės paslaugos ir prevencijos priemonės geriausiai atliepiančios vaiko interesus augti saugioje šeimos aplinkoje.

 

Paslaugų prieinamumas

Projekto paslaugos skirtos Vilniaus miesto gyventojams, esantiems krizinėje situacijoje. Centre planuojamos teikti paslaugos: atvejo vadybininko, soc. darbuotojo, psichologo, priklausomybių specialisto, teisininko, psichiatro, spec. pedagogo, mediacijos paslaugos. Planuojama organizuoti medicinos specialistų prevencines paskaitas, meditacijas/relaksacijas, tėvystės įgūdžių vystymo užsiėmimus, teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą, tame ir laikinojo apgyvendinimo paslaugas.

 

Užsienio šalių naudojamų metodikų įdiegimas

Tinkamam socialinių paslaugų teikimui bus apmokyti „Vienos stotelės“ ir kitų įstaigų darbuotojai, bei paruošti darbui pagal „PUP“, „No kids in the Middle“, „Teen Triple P“ metodikas. Jie užtikrins kokybišką pagalbą krizėje, ypač konfliktiškų skyrybų atvejais, atsidūrusioms šeimoms.

KODĖL IMTASI ŠIO PROJEKTO?

Visuomenė yra stipri tiek, kiek yra stiprus silpniausias jos narys. Visame pasaulyje yra daug žmonių, tam tikruose gyvenimo etapu susiduriančių su įvairiais sunkumais. Šeimos, kaip socialinis darinys, taip pat neretai vienu ar kitu savo gyvavimo etapu patiria socialinės rizikos veiksnius, o nuo to ypač dažnai kenčia vaikai.

Vertinant 2015-2019 m. LSD duomenų dinamiką, pastebima tendencija, jog didėjant santuokų skaičiui, didėja ir skyrybų skaičius, kartu auga ir vaikų, gyvenančių su vienu iš tėvų, skaičius. Vilniaus m. Šeimos pagalbos centrų duomenimis, 2020 m. itin konfliktuojančių porų, kurioms skirta atvejo vadyba, Vilniaus m. buvo 286,  tačiau per 2021 m. I -ąjį pusmetį jau 316 porų yra skirta atvejo vadyba (didėjanti tendencija), tai sudaro apie 25% besiskiriančių porų, kurios augina vaikus, itin konfliktuoja, nesutaria ir vaikai atsiduria konflikto viduryje. Pažymėtina, kad  vien per 2021 m. I-ajį pusmetį iš Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus gauti 581 nauji prašymai šeimai teikti atvejo vadybos paslaugas, iš jų 316 atvejų sudaro poros, patiriančios itin konfliktiškas skyrybas dėl bendravimo su vaikais tvarkos ir kitų reikalavimų, t.y. 55% visų kreipimosi dėl atvejo vadybos paslaugos teikimo Vilniuje ir tokio poreikio su esama infrastruktūra Vilniaus m. savivaldybė neturi galimybės patenkinti, todėl šioje nišoje plėsti pagalbą tiesiog būtina.

Didelės eilės, sąlyginai nedidelis „sėkmingų“ atvejų rodiklis dėl paslaugų prieinamumo ir efektyvumo, specialistų, jų kompetencijų trūkumas signalizuoja apie didelį socialinių kompleksinių paslaugų teikimo vienoje vietoje ir įrankių jiems teikti (naujų metodikų, paslaugų įvairovės, specialistų kompetencijų kėlimo) poreikį.

 

Atsižvelgiant į tai inicijuojamas projektas „Vienos stotelės“ centro įkūrimas Nadruvos g. 13, Vilniuje“.

VIEŠASIS INTERESAS

Projektas bus skirtas viešiesiems interesams tenkinti, siekiant visuomenei reikšmingų tikslų. Įgyvendinant projektą bus įkurtas ir pritaikytas socialinių kompleksinių paslaugų su laikinu apgyvendinimo teikimu centras.

PAGRINDINIAI SIEKIAI

 • Įsteigti kompleksinių paslaugų teikimo centrą – visos paslaugos prieinamos po vienu stogu;
 • Laikinojo apgyvendinimo paslaugos;
 • Apmokyti specialistus dirbti naujomis metodikomis: „PUP“, „No kids in the Middle“, „Teen Triple P“;
 • Dvejų metų laikotarpyje paslaugas planuojama suteikti 375 asmenims.

„One Station“ centre description in English

Šeimų istorijos:

Saugokime vaikus kartu!

Naujienos: