D.U.K

Šioje skiltyje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų organizaciją ir vykdomą veiklą. Jei nerandate Jums reikalingo atsakymo, susisiekite el. paštu info@sos-org.lt

raudona rodyklė
D.U.K nuotrauka

1. FINANSAI

Ar gaunate valstybės paramą?

SOS vaikų kaimai už kai kurias paslaugas gauna valstybės paramą, kurios užtenka padengti 60% reikiamų lėšų. Šių pinigų ne pilnai užtenka vaiko išgyvenimo poreikiams kaip maistui, namams, dienos centrų išlaikymui, darbuotojams, tačiau mes žinome, kad norint užauginti visaverčius jaunuolius turime papildomai investuoti į vaiko emocinę gerovę, tinkamą užimtumą ir mokymąsi. Todėl likusią dalį turime surinkti iš Lietuvos įmonių ir žmonių.

Kam skiriamos privačiai aukojamos lėšos?

Visos lėšos yra skiriamos investicijai į vaiko popamokinę veiklą, specialistus – psichologai, logopedai, pedagogai, medicininė pagalba,  būreliai, stovyklos, edukacinės veiklos, o šiandien – ir padedant labiausiai finansiškai nuo karantino nukentėjusioms šeimos ir jų vaikams. Mes prisidedame tiek teikiant psichologinę pagalbą ir mažinant įtampą tokiose šeimose, tiek ir aprūpindami juos dezinfekcinėmis priemonėmis ar maisto daviniais.

Kaip galiu prisidėti?

Mums reikalinga įvairi  pagalba. Finansinė parama leidžia nupirkti labai konkrečių specialistų paslaugų, bet tai pat reikalinga parama higienos priemonėmis, vitaminais, mokyklinėmis prekėmis, maistu, edukacine ar vaikų užimtumo veikla. Reikalingi ir nuolatiniai savanoriai – jei norėtumėte prisidėti tokiu būdu, kreipkitės į SOS vaikų kaimų administraciją.

2. VAIKAI

Kaip vaikai patenka į SOS vaikų kaimus?

Vaikai į SOS vaikų kaimus gali patekti taip pat kaip ir į kitus globos namus. Mes priimame visus vaikus išskyrus, kuriems reikalinga profesionali medicininė pagalba. Mes kaip ir kiti vaikų globos namai glaudžiai bendraujame su vaikų teisėmis Lietuvoje, kurie esant poreikiui prašo pagalbos priimti vaikus.

Kas nutinka, kai vaikas sulaukia pilnametystės?

Vaikai iki 16 metų gyvena SOS vaikų kaimuose vėliau apsigyvena SOS vaikų kaimų jaunimo namuose, kur mokinami gyventi vis savarankiškiau ir jie mūsų šeimoje gali būti tiek kiek jiems reikia pagalbos, kartais net iki 24 metų. Nei vienas jaunuolis neturi amžiaus ribos iki kiek jis gali būti SOS vaikų kaimuose, mes padedate tiek kiek jaunuoliui reikalinga pagalbos. Esant poreikiui  finansuojame jaunuolių gyvenimą ir padedame jiems kurti jų gyvenimą nuosavame ar nuomojame būste.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!