Užsiimame advokacija nuotrauka

Užsiimame advokacija

Siekiame, kad socialinės paslaugos, jas reglamentuojantys įstatymai ar poįstatyminiai aktai, įvairios politikos bei reglamentai kaip įmanoma labiau atlieptų pažeidžiamų visuomenės grupių interesus.

Šią savo veiklos sritį įgyvendiname skirtingais būdais bei priemonėmis:

  • dalyvaujame teisėkūros procesuose ir siekiame tobulinti esamus įstatymus: rengiame įvairius įstatymų projektus, teikiame siūlymus, rekomendacijas dėl jų tobulinimo Valdžios institucijoms;
  • siekiame pokyčio įgyvendindami pilotinius naujų paslaugų projektus ir ieškome naujų būdų atliepti mūsų paslaugų gavėjų poreikius;
  • siekdami sisteminio pokyčio ir geresnio pažeidžiamų grupių intereso atstovavimo bendradarbiaujame su partneriais, buriamės į NVO ir kartu siekiame vieningo tikslo (pvz., palydimosios globos paslaugų jaunuoliams poreikis);
  • atstovaujame pažeidžiamų grupių interesams didindami žinomumą apie jų patiriamas problemas ir galimybes jas spręsti. Informacijos sklaidos kompanijos padeda išryškinti problemą ir aktyvinti visuomenę bendrai veiklai, nukreiptai į pokytį;

 

  • atstovaujame pažeidžiamų grupių individualius interesus Teisminiuose procesuose, padėdami spręsti sudėtingus ir sisteminio sprendimo reikalaujančius atvejus;
  • organizuojame bendruomenės, partnerių, suinteresuotų grupių žinių, įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo veiklas: mokymus, seminarus, kūrybines dirbtuves. Siekiame, kad bendruomenėje turėtume aktyvių, kompetentingų ir bendro tikslo siekiančių partnerių ratą;
  • siekiame užtikrinti kiekvieno vaiko, kuriam yra teikiamos mūsų paslaugos, teisių įgyvendinimą, užtikrinti jo apsaugą nuo bet kokios formos smurto: fizinio, psichologinio, seksualinio.
  • supažindiname vaikus su jų teisėmis, sudarome informacijos pranešimo apie galimus vaiko teisių pažeidimus galimybes ir vertiname kiekvieną atvejį individualiai. Siekiame, kad vaikai augtų aplinkoje be smurto bei žinotų savo teises.

Reikalinga mūsų pagalba? Susisiekite!

Šeimų istorijos:

Taip, prisidėti gali ir tu!

Tragedijas verčiame laimės istorijomis. Darykime tai kartu!

Noriu padėti

Naujienos: